Tjänster

Företaget levererar kvalificerade tjänster inom en rad områden baserat på kunskapen att alstra, kontrollera och styra doftmolekyler. Nose erbjuder förutom ett brett teknikkunnande ett totalconcept vad gäller doftkommunikation samt även kvalificerad utbildning och föreläsningar inom doftkommunikation. Vi utvecklar och certifierar kundunika dofter för användning inom och utanför EU.

SINNESMARKNADSFÖRING: Integrering av doft och smak i kundupplevelsen.     S E N S E     MA R K E T I N G

LUFTFÖRBÄTTRING: Odöreliminering och luftförbättrande åtgärder för allmänna miljöer     A I R   R E F R E S H M E N T

DOFTMARKNADSFÖRING: Att använda dofter för att kommunicera till aktivitet     S C E N T   M A R K E T I N G

ATMOSFÄRDOFT: används i miljöer där man med hjälp av dofter vill förmedla en viss typ av atmosfär samt när man vill integrera doftsinnet i det totala intrycket av varumärket, genom s k Scent Marketing eller doftmarknadsföring.     H O T E L L D O F T      B U T I K S D O F T

SCRATCH&SNIFF: tryckmetoder för effektiv doftkommunkiation.      S C R A T C H  &  S N I F F  

SIGNATURDOFTER: Utvecklande av kundunika dofter     S I G N A T U R E   S C E N T S

DOFTKOMMUNIKATION:     S C E N T   B R A N D   E X T E N S I O N

FUNCTIONAL SCENTS: Användande av funktionella dofter för att påverka stressnivåer o dyl. F U N C T I O N A L   S C E N T S

  


© Nose AB 1999-2018 | Epost: nose@hmco.se | Ph +46 (0)70 652 2395 | https://www.facebook.com/nosesweden | Design site: HMCO AB.


Webbkarta
Logga in


DirektOnline