Newsdesk

 

 

 

Följ våra allmänna nyheter på MyNewsdesk. Vi samarbetar med flertalet kedjeföretag varför vi av konkurrensskäl inte redovisar våra klientcase offentligt vare sig i Sverige eller internationellt. För mer information om våra 100-tals installationer boka tid för ett möte.

2014 | 2013 | 2012 | 2010 | Alla

Sveriges Järnvägsmuseum

Datum: 2010-06-14

Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, med en av världens förnämsta järnvägssamlingar, ville bygga en autentisk miljö i form av en gammaldags ladugård. Då djur och dess dofter ofta innebär en risk för olika typer av allergireaktioner, tog museet tillsammans med Nose fram en stalldoft, som med hjälp av eteriska växtoljor hjälper till att skapa en homogen och trovärdig miljö, med träkossor, växtdofter och MP3-ljud.

Ett av många exempel på ett kreativt användande av ny teknik och dofter för kommunikationssammanhang.

""

""


© Nose AB 1999-2017 | Epost: nose@hmco.se | Ph +46 (0)8 796 8030 | https://www.facebook.com/nosesweden | Design site: HMCO AB.


Webbkarta
Logga in


DirektOnline